Odwołanie wycieczki z powodu epidemii koronawirusa

TU
TUI

Odwołanie wycieczki z powodu epidemii koronawirusa

15 marca 2020, 16:21 - ndz

Odwołanie wycieczki z powodu epidemii koronawirusa – uprawnienia branży turystycznej
Uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje szczególne rozwiązania w przypadku odwołanych podróży w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. Nowe przepisy mają na celu zabezpieczenie rynku turystycznego.

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa wprowadza m.in.:

ożliwość polecenia pracownikowi wykonywania przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jego stałego wykonywania, a więc pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19;
prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu koronawirusa;
odstąpienie od stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
Ustawą zajmie się teraz Senat.
Epidemia koronawirusa - uprawnienia branży turystycznej
Jednym z rozwiązań wprowadzonych w ustawie jest możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę turystycznego zwrotu wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w przypadku:

odstąpienia przez podróżnego od umowy lub
rozwiązania umowy przez organizatora turystyki
w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Będzie to możliwe przy spełnienia następujących warunków:

odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy będzie pozostawało w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2;
odstąpienie od umowy nastąpi w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, rozwiązanie umowy przez organizatora – na podstawie art. 47 ust. 5 pkt tej ustawy. Odstąpienie od umowy powinno zatem nastąpić przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Przedsiębiorca powinien powiadomić podróżnego o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej;
o zwrot wypłaty przedsiębiorca wystąpi w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania;
wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego będzie zawierał kwotę mającą podlegać zwrotowi;
do wniosku przedsiębiorca dołączy dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie; oświadczenie organizatora turystyki dotyczące daty, w których to oświadczenie lub rozwiązanie stało się skuteczne oraz korektę złożonej deklaracji wraz z wykazem umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi.
Rezygnacja z wycieczki
Obecnie podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. W takim przypadku podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Stanowi o tym art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Z imprezą turystyczną mamy do czynienia w przypadku połączenia przez jednego przedsiębiorcę turystycznego przed zawarciem umowy co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. O jakich usługach mowa?

Usługą turystyczną jest:

przewóz pasażerów,
zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów,
wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,
inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wymienionych powyżej.
Ponadto ustawa wskazuje szereg warunków, jakie powinny zostać spełnione, aby wycieczka zakupiona w biurze podróży stanowiła imprezę turystyczną.

Jak wskazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do oceny ryzyka destynacji pomocne są informacje dostarczane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Światową Organizację Zdrowia (WHO). Komunikaty te mogą uzasadniać wystąpienie nagłych i nieprzewidzianych okoliczności.
TU
TUI

Re: Odwołanie wycieczki z powodu epidemii koronawirusa

15 marca 2020, 16:21 - ndz

Ktos też miał lecieć niedlugo z TUI, ale odwołane wczasy?
sy
sysia

Re: Odwołanie wycieczki z powodu epidemii koronawirusa

15 marca 2020, 17:40 - ndz

Ja z Itaki na Lanzarote, jestem załamana, bo ten wyjazd już trudno, ale zapłacony mam wyjazd czerwcowy i wrzesśniowy :(
sy
sysia

Re: Odwołanie wycieczki z powodu epidemii koronawirusa

15 marca 2020, 17:40 - ndz

a tak wgl to wkurzajace jest ten kod potwierdzajacy :P Ciagle cos zle widze 8-)
Go
Gość

Re: Odwołanie wycieczki z powodu epidemii koronawirusa

25 marca 2020, 14:16 - śr

Mi hotel z booking nie chce oddać kasy..
Ko
Kondziu

Re: Odwołanie wycieczki z powodu epidemii koronawirusa

30 marca 2020, 14:47 - pn

A biura nie mają obowiązku zwrócić pieniędzy?? :o
el
elq

Re: Odwołanie wycieczki z powodu epidemii koronawirusa

14 kwietnia 2020, 13:46 - wt

Ja dostałam maila z TUI, że dostaję dodatkowe 15 dni na opłate w całości swojego wyjazdu
el
ela

Re: Odwołanie wycieczki z powodu epidemii koronawirusa

24 kwietnia 2020, 12:44 - pt

Ja mam wyjazd w pełni opłacony pod koniec czerwca i nie mam pojęcia co zrobić


Ostatnio przesunięty w górę 24 kwietnia 2020, 12:44 - pt przez: Anonymous.

Wróć do „Offtopic czyli o wszystkim i o niczym”